Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

--
29
Thg7
2020

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Quý II/2020

Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Quý II/2020.
Xem chi tiết
bởi : admin
22
Thg7
2020

Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trao giải Cuộc thi viết Cảm nhận về tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 21/7/2020, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Đảng ủy Cảng Sài Gòn) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ Cảng Sài Gòn 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020...
Xem chi tiết
bởi : admin
17
Thg7
2020

Về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin: Về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
30
Thg6
2020
17
Thg6
2020

Tài liệu kỳ họp thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Tài liệu kỳ họp thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg6
2020

Về việc ký kết giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với các bên có liên quan trong năm 2020

Công bố thông tin Về việc ký kết giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với các bên có liên quan trong năm 2020
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg5
2020

Về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin Về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
26
Thg5
2020
bởi : admin
Trang:1 2 3 4 5 6