CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LIÊN HỆ

Tên Chức vụ Điện Thoại Email
Lê Minh Cường Giám đốc 0903.957.623 cuonglm@saigonport.vn
Trần Nguyên Hiệp  PGĐ Khai Thác 0903.746.794 hieptn@saigonport.vn
Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng ban Khai Thác 0918.904.461  
Nguyễn Thị Hà Trưởng ban TCKT 091 801 40 79  
VP Ban KDKT (Thương vụ)   08 62.723.173  
Fax Ban KDTT (Thương vụ)   08 38.267.604  
Fax Ban KDKT (Khai thác)   064 3.922.685  
Ngô Thị Tú Oanh Phó ban KDKT (Thương Vụ) 097 385 19 19  
Lê Quang Trung Phó ban KDKT (Tiếp Thị) 0946 828 384  
Vũ Gia Khánh Đội trưởng đội bảo vệ 0989 608 931  
Ngô Thành Trí Đội phó Đội Cơ Giới 0946 776 859  
GIỚI THIỆU
PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ
LIÊN HỆ