Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

--
30
Thg1
2023

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ 2021

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ 2021
Xem chi tiết
bởi : admin
30
Thg1
2023

Báo cáo tài chính quý 04 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 04 năm 2022
Xem chi tiết
bởi : admin
27
Thg10
2022

Báo cáo tài chính quý 03 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 03 năm 2022
Xem chi tiết
bởi : admin
27
Thg10
2022

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ 2021

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ 2021
Xem chi tiết
bởi : admin
26
Thg8
2022

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính 06 tháng năm 2022 so với cùng kỳ 2021.

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính 06 tháng năm 2022 so với cùng kỳ 2021.
Xem chi tiết
bởi : admin
26
Thg8
2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ, cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ, cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022
Xem chi tiết
bởi : admin
28
Thg7
2022

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 so với cùng kỳ 2021

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 so với cùng kỳ 2021
Xem chi tiết
bởi : admin
28
Thg7
2022

Báo cáo tài chính quý 02 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 02 năm 2022
Xem chi tiết
bởi : admin
28
Thg4
2022

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ 2021

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ 2021
Xem chi tiết
bởi : admin
28
Thg4
2022

Báo cáo tài chính quý 01 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 01 năm 2022 cho chu kỳ từ ngày 01.01.2022 đến 31.03.2022
Xem chi tiết
bởi : admin
Đầu « TrướcTrang:1 2 3 4 5Sau » Cuối