Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

--
30
Thg9
2020

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận cổ phần

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận cổ phần Cổ đông Trần Thị Kim Quý
Xem chi tiết
bởi : admin
21
Thg7
2020
20
Thg1
2020

Công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg4
2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn - 29/01/2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg4
2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn - 27/07/2018

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg4
2019

Danh sách cổ đông lớn

Danh sách các cổ đông lớn năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg4
2019

Báo cáo về thay đổi chủ sở hữu

Báo cáo về thay đổi chủ sở hữu của Cổ đông lớn: Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg4
2019

Thông tin cổ đông năm 2016

Tổng hợp thông tin cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin