Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 27/03/2017

Ngày: 27/03/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
NEW GLORY 180 NIL K10 VT 16.00 FLC
FORTUNE FREIGHTER 91 CONTS K12 VT   VOMA
SEA BRIGHTON 99 NIL K1 VT   IDCM
PHU AN 36 92 NIL K3 VT   BOS
MINH DUONG 8888 80 NIL K12A VT 07.00 GS
TÀU ĐẾN
NASICO NAVIGATOR 135 CONTS VT 10.00 K12A   VOMA
KIEN HUNG 80 TPHAMGS VT:04.00 K4   GIA LONG
HẢI NAM STAR 88 HCHAT HT:07.00 K5   PGS
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
OCEAN 19 107 PBON TT2 TỚI 27M 17.00 IDCT
MAI LINH 36 78 TPHAMGS NB C/ K7   TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: ĐÌNH PHONG
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0908.423.622
0903.843.195

 

Các tin khác: