Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 14/11/2018

Ngày: 14/11/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
NAM PHAT 02 80 NIL K6 VT   TAU
QUANG ANH 18 60 PBON K8 VT   TAU
DONG BAC 99 110 NIL K12C VT   HG
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12A VT   VOMA
BIEN DONG STAR 121 CONTS K12 VT 04:00 BISCO
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS K12B VT 04:00 BISCO
VINALINES FREEDOM 137 KIM KHI T2, DEB VT   FLC
TÀU ĐẾN
WORLD ODYSSEY 176 TAU KHACH HT: 04:30 K1/2   CONTINENTAL
FORTUNE ISLAND 97 TPHAMGS HT: 11:00 K7   IDC.M
TAY DO STAR 103 KIM KHI VT K12A   KAC
MARITIME FORTUNE 184 KIM KHI HT: 03:00 K12   AGE
VAN HUNG 113 CONTS HT: 18:00 K12B   BISCO
NAM PHUONG 02VT 79 PBON VT: 00:30 CT-02   IDC.T
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
AVALON SAI GON 60 TAU KHACH NB M4 17:00 SCC
INDOCHINA QUEEN 75 TAU KHACH M3 K3 08:00 TAU
INDOCHINA QUEEN 75 TAU KHACH K3 M3 10:00 TAU
SG PRINCESS 50 TAU KHACH M3 K4 08:00 TAU
SG PRINCESS 50 TAU KHACH K4 M3 10:00 TAU
DUC TOAN 25 60 NIL S.RAP K9   TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới