Kho Bãi
Kho bãi
KHO
CẢNG TÂN THUẬN CẢNG TÂN THUẬN 2
1 2,800 m2 Bách hoá 1 2,160 m2 Hàng rời/bao
2 2,800 m2 " 2 2,160 m2 "
4 4,248 m2 (CFS) 3 2,160 m2 "
      4 2,232 m2 "

 

BÃI
Khu vực Bãi Diện tích Sức chịu Hàng
CẢNG TÂN THUẬN Giữa các kho   6~10 Bách hoá/Container
C1   6~10 Container
C2   6~10 "
C3   6~10 "
C4   6~10 "
CẢNG TÂN THUẬN 2     6~10 Hàng rời/bao
CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚC        

Tin Mới