Kho ngoại quan - Hình ảnh
BAO - XE TẢI
 
BỐC XẾP SẮT THÉP TẠI TÀU
 
HÀNG HÓA TRONG KHO BÃI
SẮT THÉP TRONG KHO
PHÒNG CHÁY CHỬA CHÁY
KHO NGOẠI QUAN BÊN NGOÀI
 
CẦU TÀU
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀO KHO
 
VẬN CHUYỂN SẮT THÉP VÀO KHO

Tin Mới