30/09/2016
Thực hiện Kế hoạch số 1002/CSG-PC ngày 13/9/2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn”.
Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và trừng trị nghiêm khắc những kẻ tham nhũng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

 

Bởi vì, trong đấu tranh chống tham nhũng nếu chỉ chú trọng đến phòng ngừa mà không trừng trị nghiêm khắc những kẻ tham nhũng thì không đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không hạn chế được tham nhũng mà trái lại còn làm cho tệ tham nhũng gia tăng mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng đến trừng trị, xử lý mà không làm tốt phòng ngừa thì mới chỉ giải quyết được cái “ngọn”, không thể loại trừ tận gốc được tham nhũng. Do đó, để đấu tranh có hiệu quả đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ hai hình thức này. Đây là kinh nghiệm hết sức quý báu đã được nhiều quốc gia đúc rút từ thực tiễn quá trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Vui lòng xem file đính kèm.

1. 03-2011-QH13-11215153

2. 05-2011-TT-TTCP-11212283

3. 07-2012-QH13-12217279

4. 27-2012-QH13-12218648

5. 30-CT-TTg

6. 35-2016-TT-BTC

7. 59-2013-ND-CP13220428

8. 78-2013-ND-CP-13220726


 

Các tin khác: