01/11/2016
Thống nhất quy mô, công năng của bến cảng Mỹ Thủy
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất với Bộ GTVT về quy mô và công năng của bến cảng Mỹ Thủy trước khi quyết định đầu tư dự án, đảm bảo việc đầu tư dự án hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014.
 

Ảnh minh họa

Theo Quyết định 1037, quy hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể bảo đảm thông qua toàn bộ lượng hàng xuất nhập khẩu và giao lưu giữa các vùng, miền trong nước bằng đường biển đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước với năng lực theo quy hoạch của hệ thống cảng biển tại các thời điểm quy hoạch. Cụ thể, khoảng từ 400 đến 410 triệu tấn/năm (trong đó hàng tổng hợp, container từ 275 đến 280 triệu tấn/năm) vào năm 2015; khoảng từ 640 đến 680 triệu tấn/năm (trong đó hàng tổng hợp, container từ 375 đến 400 triệu tấn/năm) vào năm 2020; khoảng từ 1.040 đến 1.160 triệu tấn/năm (trong đó hàng tổng hợp, container từ 630 đến 715 triệu tấn/năm) vào năm 2030.
 

Theo Báo Giao Thông
 

Các tin khác: