15/11/2016
Hưởng ứng tuần lễ cao điểm “Ngày pháp luật Việt Nam”
Phòng Pháp chế phối hợp với Đoàn Thanh niên - Cảng Sài Gòn kính gửi các phòng chức năng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc và cán bộ công nhân viên Cảng Sài Gòn Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 để tham khảo.


 

Các tin khác: