21/03/2017
Bà Rịa- Vũng Tàu nghiên cứu phương án thu phí cảng biển
UBND tỉnh BR-VT vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành, khảo sát tình hình thực tế tại các khu vực cửa khẩu cảng, qua đó tham mưu tham mưu UBND tỉnh về việc thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Theo quy định của Luật Phí và lệ phí, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, “Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu” thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.Hiện, Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thu phí cảng biển. Lý do được tỉnh đưa ra là địa phương đã chi hàng trăm nghìn tỷ đồng xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa cảng biển với hệ thống đường quốc lộ. Đồng thời ngân sách của địa phương hiện nay rất hạn hẹp, không đủ kinh phí để duy tu, bảo trì hệ thống giao thông các khu vực này.
 

Theo Đài PTTH BRVT
 

Các tin khác:

Tin Mới