13/10/2017
Hàng container thông qua hệ thống cảng tăng 22%
Theo báo cáo của Sở GT-VT, từ đầu năm đến nay hoạt động cảng biển có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng năm 2017, số lượng tàu vào cảng là 942 chiếc, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 283 tàu trọng tải trên 80.000 tấn.


 

Bốc dỡ hàng container tại cảng CMIT.

 

Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó hàng container qua các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải đạt hơn 1,8 triệu Teu, tăng 22% so với cùng kỳ.
 

Bên cạnh đó, lượng hàng quá cảnh trên tàu đạt gần 16 triệu tấn, tăng 15%. Lượng hàng thông qua cảng trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào 2 cảng: Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) và Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT)…
 

Theo BRVT
 

Các tin khác:

Tin Mới