CẢNG NHÀ RỒNG KHÁNH HỘI

Thông Tin Liên Hệ

 
Tên Chức vụ Điện Thoại Email

Lê Văn Hóa

Giám đốc

0918172791

hoalv@saigonport.vn
Đinh Văn Sỹ  PGĐ  0919433743 dvsy2000@gmail.com

 

 

VP Ban KDKT (khai thác)

 

39404224

 

VP Ban KDKT (thương vụ)

 

39404530

 

Fax Ban KDKT

 

38259939

 

VP Ban TCKT

 

38254297

 

VP Đội cơ giới

 

39404500

 

VP Đội kho hàng

 

38255472

 

VP Đội QLKT container

 

39401523

 

VP Đội bảo vệ

 

39404485

 

Lê Thị Phi

Trưởng Ban KDKT (thương vụ)

0908319915

 

Nguyễn Văn Duy

Phó Ban KDKT (khai thác)

0918029757

 

Nguyễn Hồng Thúy

Trưởng Ban TCKT

0913884624

 

Trần Minh Sáng

Đội Trưởng cơ giới

 

 

Nguyễn Chí Hiếu

Đội Trưởng kho hàng

0989051791

 

Lê Minh Thất

Đội Trưởng QLKT container

0903643353

 

Phan Anh Tùng

Đội Phó QLKT container

0913838932

 

Ngô Văn Cảnh

Đội Trưởng bảo vệ

0989776279

 
       
GIỚI THIỆU
HẠ TẦNG & THIẾT BỊ
QUY TRÌNH
LIÊN HỆ