Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

MST: 0300479714-013

Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 3, KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I, PHƯỜNG PHÚ MỸ, THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BRVT

Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại Email
Phạm Trần Anh Tuấn Giám Đốc 0938.357.909 phamtrananhtuan80@gmail.com
Bùi Thị Vân
Phó trưởng ban TCKT
0986.659.074  buivan22291@gmail.com
Trương Văn Vinh Trưởng ban kinh doanh khai thác 0988.660.872 truongvinhtpm@gmail.com
Lại Đức Hiếu Đội trưởng Cơ Giới 0949.468.965 duchieucsg@gmail.com
Vũ Gia Khánh Đội trưởng Bảo vệ 0989.608.931 khanhcsg@gmail.com
Phạm Quốc Hưng Phó trưởng ban KDKT 0918.003.318 hungphamvts@yahoo.com.vn
Ngô Thị Tú Oanh Phó trưởng ban thương vụ 0973.851.919 ngotuoanh1982@gmail.com
Võ Thị Đoan Trinh Phó trưởng ban hành chính 0909.377644 vothidoantrinh@gmail.com
Trần Hữu Xuân Đội phó đội cơ giới 0932.637.700 Tranhuuxuan_csg@yahoo.com.vn
Hà Ngọc Phú Phụ trách ATLĐ 0908.297.699 ngocphuha69@gmail.com
     Điện thoại (VP.TPHCM)   028 62723173  
              Fax (VP.TPHCM)   028 38267604  
     Điện thoại   (VP.BRVT)   0254 922683/84/86  
              Fax   (VP.BRVT)   0254 922685  
Email     tchc.brvt@saigonport.vn