Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Phương tiện - Thiết bị

Phương tiện - Thiết bị

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚC

PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ

STT

CHỦNG LOẠI

SỐ LƯỢNG

THÔNG SỐ

1

Cẩu bờ di động

4

52-100 tấn

2

Xe nâng container rỗng

1

8 tấn

3

Xe nâng càng rút ruột container

2

2.5-3.5 tấn

4

Xe nâng càng tải nhỏ

1

7-16 tấn

5

Xe nâng càng tải lớn

2

20-32 tấn

6

Đầu kéo

2

sức kéo 60 tấn

7

Thiết bị đấu cẩu kéo thiết bị nặng

2

160 tấn

8

Xe điện

2

Chuyên chở 9 hành khách

9

Cầu cân điện tử

4

80-100 tấn