Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Liên hệ

Liên hệ

XÍ NGHIỆP LAI DẮT TÀU BIỂN


Thông tin liên hệ

Họ và tên

Chức vụ - Chức danh

Điện thoại

Email

Ban Giám Đốc
Công Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0903864565

tuanca@saigonport.vn

Ban kinh doanh khai thác
Trần Thiện Sơn

Trưởng ban

0903673769

tugserco@saigonport.vn
sonlam7609@gmail.com

Hoàng Hải Châu 

Phó ban

0909930306

kdkt.ldtb@saigonport.vn

Ban Kế toán
Phan Thị Hồng Thắm

Trưởng  ban

0918181108

thamphanldtb@gmail.com

Ban Kỹ thuật vật tư
Ngô Hồng Long

Trưởng ban KTVT

0903965052

ngohuygia05@yahoo.com.vn

Phan Quang Lưu

CV ATLĐ

0903664312

qpluu2016@gmail.com

Ban Tổng hợp
Nguyễn Đình Huệ

Trưởng ban

0903651977

huend.ldtb@saigonport.vn