Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Liên hệ

Liên hệ

Cảng Tân Thuận

Địa chỉ: 18B, Lưu Trọng Lư, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84.8.38723569 – 84.8.38728546

Fax: 84.8.38728447 – 84.8.38728448

Email: cms@tanthuanport.vn