Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Hạ tầng & Thiết bị

Hạ tầng & Thiết bị

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢNG


Mô tả thiết bị

Loại kiểu nhãn hiệu

Trọng tải công suất

Đơn vị

Số lượng

Năm sản xuất

Thí nghiệm hiệu chỉnh

Phễu đo độ sụt BT

VN

bộ

2

Khuôn lấy mẫu BT

VN

bộ

6

Máy kinh vĩ

Nhật – Đúc

bộ

3

Máy thuỷ bình

Nhật

bộ

4

Thước kẹp 150mm

Nhật

cái

1

Thước dài thép 50m

Nhật

cái

4

Bộ rây sàng Soiltest

Mỹ

bộ

1

Các loại khuôn lấy mẫu

VN

bộ

1

Súng thử cường độ BT

Thụy sĩ

cái

1

Bộ dụng cụ thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn

Mỹ

bộ

1

Bộ dụng cụ thí nghiệm độ chặt bằng phương pháp rót cát Soilest

(không rõ)

bộ

1

Phục vụ vận chuyển

Xe tải nhẹ 2 tấn

Nhật

2 tấn

chiếc

2

2005

Xe ben tự đổ

Maz 500, USSR

9 tấn, 160CV, 1 cầu

chiếc

1

1986

Xe ben tự đổ

Kamaz5511/Liên Xô

10 tấn,200CV,2 cầu

chiếc

2

1986

Xe ben tự đổ

Reo/ Mỹ

15tấn,240CV,3 cầu

chiếc

4

1989

Xe tải nhẹ 2 tấn

Nhật

2 tấn

chiếc

2

2005

Xe ben tự đổ

Maz 500, USSR

9 tấn,160CV,1 cầu

chiếc

1

1986

Xe ben tự đổ

Kamaz5511/Liên Xô

10 tấn,200CV,2 cầu

chiếc

2

1986

Xe ben tự đổ

Reo/ Mỹ

15tấn,240CV,3 cầu

chiếc

4

1989

Phục vụ thi công đường bãi

Đầm cóc

Nhật

cái

4

2004

Mô tả thiết bị

Loại kiểu nhãn hiệu

Trọng tải công suất

Đơn vị

Số lượng

Năm sản xuất

Phục vụ thi công đường bãi

Máy xúc

Case0059,USA

1.35m3/gầu,thuỷ lực

chiếc

1

1980

Máy xúc

Hough,USA

3.5m3/gầu,thuỷ lực

chiếc

1

1990

Máy ủi D7

D7/USA

180CV

chiếc

1

1979

Máy ủi T170

T170/Nga

170CV

chiếc

1

1995

Xe đào bánh hơi

Mitsubishi

0.5m3/gầu

chiếc

2

1996

Xe đào bánh xích

Kobeco

0,5m3/gầu -0,7

chiếc

2

1995

Xe cuốc

Samsung MX 8

0.45m3

chiếc

1

Xe ban

Mỹ – CATERPILAR

15 tấn,120CV

chiếc

1

1998

Xe lu rung

DY – 58/Nga

Bánh hơi,1 bánh sắt 25 tấn,90CV

chiếc

2

1991

Xe lu bánh lốp

Watanabe/JAPAN

Thuỷ lực,11bánh hơi 12 tấn,90CV

chiếc

1

1988

Xe lu bánh lốp

Allbaret/USA

11bánhhơi,8tấn,75cv

chiếc

1

1980

Xe lu 2 bánh sắt

Rex/USA

8tấn,75cv, 2bánh sắt

chiếc

1

1988

Xe lu 2 bánh sắt

Galion/USA

12tấn,90cv, bánh sắt

chiếc

1

1980

Xe rùa nhựa

Mitsubishi Anpha 45

Thước trải 4,5m

chiếc

2

1992

Trạm trộn BTnhựa (thuê)

DC 185 –Nga

CS 60tấn/giờ

trạm

1

1994

Gầu ngoặm

Việt nam

1m3/gầu

chiếc

2

1995

Gầu ngoặm

Việt nam

1,5m3/gầu

chiếc

2

1999

Phục vụ thi công cầu kè

Búa Hera và giá búa

Đức

7.5T

chiếc

2

Búa JQD50A và giá búa

JQD 50 A

5.0T

chiếc

1

CP 78

Nga

3.5 T

cái

Mô tả thiết bị

Loại kiểu nhãn hiệu

Trọng tải công suất

Đơn vị

Số lượng

Năm sản xuất

Phục vụ thi công cầu kè

CP 79

Nga

5 T

cái

2

KB60

Nhật

6T

cái

2

Búa rung 60KW

Nhật

60 KW

cái

2

1992

Dàn búa đóng cọc

Solex

bộ

1

Cần trục PH-25

Mỹ

25T

chiếc

Cẩu HITACHI

Nhật

60T

chiếc

1

Sàn đạo đóng cọc , thép hình phục vụ thi công

(không rõ)

160T

bộ

4

Cẩu Manitowooc

Mỹ

60T

chiếc

2

1972

Cẩu Manitowooc

Mỹ

150T

chiếc

1

Xà lan 800T

Mỹ

800T

chiếc

2

1980

Xà lan 600T

Mỹ

600T

chiếc

2

1980

Sà lan mở đáy 300m3

Việt Nam

300m3

cái

1

Xáng cạp ( Cần trục 45T đặt trên sà lan 300T)

Cần trục – Mỹ, Sà lan - Việt Nam

180m3, 300T

bộ

2

Sà lan mở đáy 180 m3

Việt Nam

180m3

cái

2

Máy đo hồi âm

Mỹ

bộ

1

Các loại khác

Máy phát điện

CATERPILAR

83KW

cái

2

1988

Palăng

(không rõ)

1T

cái

1

1990

Kích 250 tấn thử cọc

Nga

cái

1

Kích 5 tấn

(không rõ)

cái

1

1990

Máy nén khí

Ingersogran

150 PSE

cái

1

1978

Mô tả thiết bị

Loại kiểu nhãn hiệu

Trọng tải công suất

Đơn vị

Số lượng

Năm sản xuất

Các loại khác

Máy nén khí

Devert/USA

300 PSE

cái

1

1978

Máy cưa sắt

Semeter/USA

2 KW

cái

1

1979

Máy đột dập rivet

Sheldom/USA

cái

1

1981

Máy khoan

Bosch

cái

6

1983

Máy hàn điện

Miller/USA

300A/36V

cái

20

1985

Máy hàn điện

Hobart/USA

400A/36CV

cái

5

1983

Máy bơm nước

Nhật

20m3/h

cái

2

1995

Máy trộn bêtông

IMER – Ý

350L

cái

1

1995

Máy trộn bêtông

Nga

750L

cái

1

1995

Máy trộn bêtông

Nga

500L

cái

1

1995

Máy trộn bêtông

Rex – Mỹ

1000L

cái

4

1995

Dàn giáo thép (100m2/bộ)

(không rõ)

100m2/bộ

bộ

40

Ván khuôn định hình

Lenex

m2

3000

Máy khoan bê tông

Thụy sĩ

chiếc

2

1997

Máy mài , cắt

Nhật

chiếc

1

Máy cưa gỗ

Nhật

chiếc

1

Máy duỗi sắt

Trung Quốc

chiếc

4

2002

Dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên Cảng Sài Gòn
Tổng diện tích khu đất 139.235,00 m2
Dân số dự kiến 200,00 người
Tổng diện tích đất xây dựng 35.551,50 m2
Mật độ xây dựng 25,50%
Tổng diện tích sàn xây dựng 121.462,50 m2
Tầng cao trung bình 2,56 tầng

Dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên Cảng Sài Gòn
(GIAI ĐOẠN II)

Tổng diện tích khu đất
32.409,00 m2
Dân số dự kiến
770,00 người
Tổng diện tích đất xây dựng
11.858 m2
Mật độ xây dựng
36,5%
Tổng diện tích sàn xây dựng
29.645 m2
Tầng cao trung bình
2,5 tầng