Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Liên hệ

Liên hệ

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢNG


Tên chính thức: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢNG 
Tên giao dịch tiếng Anh: SAIGONPORT/ MARINE WORKS CONSTRUCTION COMPANY
Viết tắt: SPMACON 
Trụ sở: 4-5 Trương Đình Hợi , Phường 18, Quận 4, TP.HCM

Văn phòng: 1-5 Ngô Thị Nhạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 028.3940.5058
Fax: 84.8 – 9404692
Email: spmacon@saigonport.vn; bankhkt.xdctc@saigonport.vn
Website: http://www.congtrinhcang.vn
 GIÁM ĐỐC: ĐỒNG TIẾN VĂN
SĐT: 0906.775.778
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: vandt@saigonport.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN HOÀNG
SĐT: 0913.812.339
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 TP.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: hoangnv@saigonport.vn
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP: NGUYỄN THANH HẢI
SĐT: 0909.055.629 – 0916.250.008
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: thaolinhcsg69@yahoo.com
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN: PHÙNG THỊ THÚY
SĐT:0982.089.308
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: phungthithuy@gmail.com
Trưởng ban Kỹ thuật: Võ Ngọc Tuyên
SĐT: 0913.939.556
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
ĐỘI CƠ GIỚI: KHỔNG MINH TOÀN
Fax: 08.39.404.692
Email: vongoctuyencsg@gmail.com