Thiết bị
 

DANH MỤC THIẾT BỊ

Số lượng

Specifications/lifting capacity


Cẩu giàn xếp dỡ container

 
2


37 M outreach
35 MT under spreader


Cẩu khung 


5


40 MT under spreader


Cẩu bờ di động


6
1


80~100 MT
54 MT


Cẩu bánh xích

 5

42 ~ 90 MT

Cẩu di động trên ray


9


10 ~ 40 MT

Cẩu nổi 1 90 MT
Cẩu bánh lốp 3 25 - 40 MT


Xe nâng các loại


36


10~45 MT


Xe nâng đóng rút hàng container


12


1.5~40 MT


Tàu lai

  


18


425 HP ~ 2400 HP


Đầu kéo


32


with trailer/chassis
20'/40' container


Xe tải hàng


20


12 MT load


Xe ủi gạt


18


50Ps den 70Ps

Xe phục vụ công trình (xe ban, xe lu rung, xe đào) 6  
 
 

Tin Mới