Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

1. TTHQ đối với hàng hóa từ nước ngoài nhập kho ngoại quan

1. TTHQ đối với hàng hóa từ nước ngoài nhập kho ngoại quan

17
Thg6
2019

1. TTHQ đối với hàng hóa từ nước ngoài nhập kho ngoại quan


1.1 Quy trình đối với hàng nước ngoài nhập kho ngoại quan
Bước 1: Điền tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Căn cứ vào chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II và vận chuyển kết hợp nêu tại Khoản a, điều 51 thông tư 38/2015/TT-BTC để điền đầy đủ và chính xác vào tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
Điều kiện hàng hóa nước ngoài nhập kho ngoại quan đáp ứng khoản 2 điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP:
a) Hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu của cư dân biên giới;
b) Hàng nhập khẩu, xuất khẩu của người xuất cảnh nhập cảnh nhưng vượt định mức miễn thuế;
c) Hàng dùng để viện trợ nhân đạo, hàng cứu trợ khẩn cấp;
d) Hàng thuộc cá nhân dùng để làm quà biếu, quà tặng hoặc tài sản di chuyển
đ) Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập
e) Hàng hóa tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất mang theo người xuất cảnh, nhập cảnh nhằm mục đích phục vụ công việc có thời hạn.
g) Ngoài ra sẽ sử dụng tờ khai hải quan giấy nếu hệ thống khai hải quan điện tử, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử gặp trục trặc.
h) Các hàng hóa khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nếu sử dụng tờ khai hải quan giấy, bạn phải nộp 02 bản chính theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Bước 2: Nộp bộ hồ sơ theo quy định
Tiếp theo, người khai hải quan tiến hành nộp, xuất trình bộ hồ sơ cho Hải quan quản lý kho ngoại quan. Chi tiết hồ sơ được nêu ở mục 1.2 phía dưới
Bước 3: Cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý
Bước cuối trong thủ tục đưa hàng vào kho ngoại quan đối với hàng nước ngoài, bạn tiến hành cập nhật thông tin hàng hóa đầy đủ vào phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan. Cuối cùng gửi đến Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan là hoàn tất.
1.2. Thủ tục gửi hàng vào kho ngoại quan đối với hàng nước ngoài cần những giấy tờ gì?
Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Bộ hồ sơ thủ tục hải quan đối với hàng nước ngoài nhập kho ngoại quan bao gồm:
•    (Nếu có) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu giấy HQ/2015/NK như Bước 1 (2 bản chính)
•    Bản chụp vận tải đơn hoặc các chứng từ khác có giá trị tương đương (1 bản chụp) (nếu là hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ thì không cần);
•    Nếu hàng của bạn là hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện theo quy định của bộ công thương, được đưa từ nước ngoài được vào kho ngoại quan để chuẩn bị xuất đi nước khác, bạn cần chụp hình giấy chứng nhận mã số tạm nhập, tái xuất của Bộ Công thương. (1 bản chụp)
•    Giấy thông báo kết quả kiểm tra hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra được cấp bởi cơ quan kiểm tra chuyên ngành (1 bản chính)
Lưu ý: nếu áp dụng cơ chế 1 cửa quốc gia, các giấy thông báo này có thể được gửi dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Do đó người khai hải quan cần kiểm tra thông tin, nếu được gửi trực tiếp qua hình thức này thì khi làm thủ tục hải quan, bạn không cần nộp giấy này.
1.3 Yêu cầu, điều kiện đối với hàng hóa nước ngoài nhập kho ngoại quan
•    Là hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ở Việt Nam;
•    Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba;
•    Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.

 
bởi : admin

Bình luận