Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

2. TTHQ đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa nhập kho ngoại quan

2. TTHQ đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa nhập kho ngoại quan

17
Thg6
2019

2. TTHQ đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa nhập kho ngoại quan

2. TTHQ đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa nhập kho ngoại quan
2.1. Quy trình thủ tục nhập kho hải quan đối với hàng hóa đưa từ nội địa hoặc khu phi thuế quan nhập kho ngoại quan
Bước 1: Đăng ký tờ khai xuất khẩu
Đầu tiên, người khai hải quan tiến hành đăng ký tờ khai xuất khẩu từ nội địa hoặc khu phi thuế quan trên phần mềm hải quan.
Bước 2: Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu
Để hàng nhập kho ngoại quan chuẩn bị xuất khẩu, người khai hải quan thực hiện các quy định tại điểm a khoản 1 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:
•    Trường hợp 1: Nếu là hàng xuất khẩu được miễn kiểm tra thực tế đã thông quan, giải phóng hàng, hàng hóa được phê duyệt vận chuyển độc lập: Sau khi tất cả hàng hóa được tập hợp trong khu vực giám sát hải quan, người khai hải quan sẽ cung cấp cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi hoặc cơ quan hải quan tại cửa khẩu, ga đường sắt liên vận quốc tế các thông tin như sau:
    Thông tin số tờ khai
    Nếu là hàng vận chuyển bằng container: Cung cấp danh sách container theo mẫu số 29/DSCT/GSQL Phụ lục V
    Nếu là hàng hóa khác không vận chuyển bằng container: Cung cấp danh sách theo mẫu số 30/DSHH/GSQL Phụ lục V
Người khai hải quan sẽ in danh sách container hoặc danh sách hàng hóa này trên website http://www.customs.gov.vn (Cổng thông tin điện tử hải quan) hoặc phần mềm khai báo hải quan của mình.
Lưu ý: nếu hàng đã vào khu giám sát mà nảy sinh thay đổi về danh sách container hoặc hàng hóa, người khai hải quan sẽ phải in hoặc liên hệ công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu in lại danh sách mới cập nhật từ hệ thống.
Nếu khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, thì người khai hải quan xuất trình tờ khai hải quan giấy xác nhận thông quan, giải phóng hàng do Chi cục Hải quan xác nhận.
•    Trường hợp 2: Nếu là hàng xuất khẩu phải kiểm tra thực tế đã thông quan, giải phóng hàng tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu: Người khai hải quan có trách nhiệm bảo quản hàng hóa an toàn nguyên trạng, giữ nguyên niêm phong trong suốt quá trình vận chuyển đến khi cơ quan Hải quan cửa khẩu xuất kiểm tra xong và xác nhận. Lúc này, quá trình kiểm tra thực tế đã hoàn thành, người khai hải quan thực hiện các bước tương tự như đối với phần a phía trên (nộp thông tin số tờ khai, mẫu số 29/DSCT/GSQL hoặc mẫu số 30/DSHH/GSQL, …)
•    Trường hợp 3: Nếu hàng hóa xuất khẩu được kiểm tra thực tế bởi Chi cục Hải quan cửa khẩu thì sau khi hàng hóa được thông quan, giải phóng hàng, người khai hải quan tiến hành các bước như phần a nêu trên.
•    Trường hợp 4: Nếu hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng chưa đảm bảo việc quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định thì người khai hải quan sẽ cung cấp thông tin số tờ khai, mẫu 29/DSCT/GSQL hoặc 30/DSHH/GSQL cho cơ quan hải quan;
•    Trường hợp 5: Lưu ý, nếu sau khi hoàn tất các thủ tục ( tờ khai hàng xuất khẩu được thông quan, giải phóng hàng và hàng hóa được đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất) mà không thể chất hết tất cả hàng lên phương tiện xuất cảnh, thì phần còn lại sẽ được thực xuất lên phương tiện khác. Trong trường hợp này người khai hải quan cần có văn bản đề nghị đến Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa nhằm mục đích giám sát số hàng còn lại đến khi thực xuất hết hoàn toàn
Bước 3: Cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý
Để hoàn tất thủ tục nhập hàng vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người khai hải quan tiến hành cập nhật các thông tin hàng hóa vào phần mềm quản lý của chủ kho ngoại quan. Đồng thời gửi thông tin này tới Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.
2.2. Yêu cầu, điều kiện đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan
Hàng hóa từ nội địa hoặc từ khu phi thuế quan muốn đưa vào kho ngoại quan cần đáp ứng các yêu cầu sau:
•    Là hàng xuất khẩu đã hoàn tất thủ tục hải quan chờ xuất khẩu;
•    Là hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất.
bởi : admin

Bình luận