Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

3. TTHQ đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài

3. TTHQ đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài

17
Thg6
2019

3. TTHQ đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài

3. TTHQ đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài
3.1 Quy trình thủ tục xuất kho ngoại quan đi nước ngoài
Bước 1: Để xuất hàng gửi kho ngoại quan đi nước ngoài, đầu tiên bạn phải chụp hình phiếu xuất kho do doanh nghiệp lập, trong đó thể hiện rõ hàng hóa xuất kho của từng tờ khai nhập kho. Phiếu này phải đúng quy định pháp luật về luật kế toán (1 bản)
Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin về hàng hóa chuẩn bị xuất kho ngoại quan vào hệ thống quản lý của chủ kho ngoại quan. Sau đó gửi đến cơ quan hải quan.
Bước 3: Tiến hành khai hàng hóa vận chuyển độc lập theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC cụ thể như sau:
Hoàn thiện hồ sơ gồm: Tờ khai vận chuyển độc lập dựa theo các chỉ tiêu thông tin nêu tại Phụ lục II (Mục 6) ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC; 1 bản chụp vận tải đơn (trừ trường hợp hàng không có vận tải đơn do chuyển qua đường bộ biên giới); 1 bản giấy phép quá cảnh (đối với hàng hóa quá cảnh buộc có giấy phép, nộp dạng giấy hoặc dạng điện tử).
Lưu ý: nếu hàng vận chuyển từ kho ngoại quan được thành lập ở nội địa đến cửa khẩu xuất để xuất đi nước ngoài thì chỉ cần hoàn thiện tờ khai vận chuyển độc lập là được.
Bạn có thể tải Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC tại mục 1 phía trên.
Sau khi nộp tờ khai vận chuyển độc lập, người khai hải quan chờ phản hồi từ Hệ thống. Có các trường hợp như sau:
•    Tờ khai vào luồng 1 và được phê duyệt: Người khai hải quan in thông báo phê duyệt và xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để thực hiện niêm xong, xác nhận.
•    Tờ khai vào luồng 2: Người khai hải quan sẽ phải xuất trình đầy đủ các hồ sơ nêu trên (tờ khai vận chuyển độc lập, bản chụp vận tải đơn, giấy phép quá cảnh). Sau đó dựa vào thông báo của cơ quan hải quan để khai bổ sung thêm số chì hải quan, số hiệu niêm phong hải quan và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan thực hiện niêm phong, xác nhận.
•    Hàng có dấu hiệu vi phạm: buộc người khai hải quan phải xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để tiến hành kiểm tra thực tế.
•    Khai các thông tin bổ sung: khai theo yêu cầu của cơ quan hải quan.
3.2. Yêu cầu, điều kiện của hàng hoá xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài
Các loại hàng hóa gửi kho ngoại quan chỉ được xuất qua các cửa khẩu ra nước ngoài khi đã tuân theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương.
bởi : admin

Bình luận