Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

4. TTHQ đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan

4. TTHQ đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan

17
Thg6
2019

4. TTHQ đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan

4. TTHQ đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan
4.1. Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan để nhập khẩu nội địa hoặc vào khu phi thuế quan
Bước 1: Cập nhật thông tin hàng xuất kho
Để nhập khẩu hàng từ kho ngoại quan vào nội địa hoặc khu phi thuế quan, trước hết bạn cần kê khai thông tin hàng hóa thông qua hệ thống phần mềm quản lý hàng hóa xuất nhập của chủ kho ngoại quan. Sau đó chuyển thông tin này đến Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để quản lý, theo dõi.
Bước 2: Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu
Hoàn thành các yêu cầu nêu ra tại điểm a khoản 2 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cụ thể như sau: Cung cấp số tờ khai hải quan, đối với hàng vận chuyển container sẽ cung cấp danh sách container theo mẫu 29/DSCT/GSQL, nếu là hàng hóa khác không chuyển bằng container sẽ cung cấp danh sách hàng hóa theo mẫu số 30/DSHH/GSQL hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển cho cơ quan hải quan tại khu vực cửa khẩu (cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa, đường sông, ga đường sắt liên vận quốc tế) hoặc thông báo phê duyệt tới doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi tại cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không quốc tế, kho hàng không kéo dài.
Lưu ý: yêu cầu trên áp dụng đối với các hàng hóa đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu kiểm tra thực tế (kiểm hóa hộ) và có kết quả sau:
•    Hàng hóa đã được thông quan.
•    Đã được giải phóng hàng.
•    Hàng đã được đưa về bảo quản.
•    Hàng được đưa về địa điểm kiểm tra.
•    Hàng được phê duyệt vận chuyển độc lập.
•    Hàng nhập khẩu được miễn thuế, không chịu thuế hoặc số tiền thuế bằng 0 hoặc được ân hạn thuế 275 ngày.
Người khai hải quan sẽ in danh sách container thực hiện in danh sách container theo mẫu 29/DSCT/GSQL hoặc danh sách hàng hóa theo mẫu 30/DSHH/GSQL website http://www.customs.gov.vn hoặc phần mềm khai báo của mình.
Nếu sau khi hoàn tất mà có sự thay đổi về danh sách container, hàng hóa so với nội dung khai trước đó thì người khai hải quan phải in hoặc đề nghị công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu in lại từ Hệ thống.
Bước 3: Đối với hàng thuộc diện niêm phong
Đến bước 2 có thể nói là đã hoàn tất thủ tục xuất kho ngoại quan đi nội địa hoặc khu phi thuế quan, Bước 3 chỉ áp dụng đối với hàng hóa thuộc diện phải niêm phong hải quan theo quy định tại khoản 3 điều 52 thông tư 38/2015/TT-BTC, bao gồm các nội dung như:
•    Xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan niêm phong;
•    Bàn giao hàng hóa cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến để làm tiếp thủ tục hải quan theo quy định;
•    Bảo quản hàng nguyên trạng và giữ niêm phong trong suốt quá trình vận chuyển
Ghi chú: Nếu doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảnh không đảm bảo được hệ thống khai báo tiêu chuẩn theo quy định, người khai hải quan trực tiếp cung cấp thông tin số tờ khai, danh sách container, hàng hóa trực tiếp cho cơ quan hải quan.
4.2 Yêu cầu, điều kiện của hàng hóa xuất kho ngoại quan đi nội địa hoặc khu phi thuế quan
Các hàng hóa thuộc diện buộc phải tái xuất không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam, dưới đây là danh mục hàng hóa không được gửi kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa:
•    Hàng có quy định phải làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu.
•    Hàng mà Thủ tướng chính phủ có quyết định không được chuyển cửa khẩu, trừ các mặt hàng là vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu với mục đích phục vụ gia công, sản xuất hàng hóa tại Việt Nam.
bởi : admin

Bình luận