Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

5. TTHQ đối với hàng xuất kho ngoại quan để vận chuyển đến kho ngoại quan khác

5. TTHQ đối với hàng xuất kho ngoại quan để vận chuyển đến kho ngoại quan khác

17
Thg6
2019

5. TTHQ đối với hàng xuất kho ngoại quan để vận chuyển đến kho ngoại quan khác

5. TTHQ đối với hàng xuất kho ngoại quan để vận chuyển đến kho ngoại quan khác
– Tại kho ngoại quan cũ, người khai hải quan thực hiện các bước như tại mục 4 (Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan)
– Tại kho ngoại quan mới, người khai hải quan thực hiện thủ tục nhập hàng từ kho ngoại quan cũ bằng cách làm theo các bước như tại mục 1 (Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài nhập kho ngoại quan)
– Theo đúng thủ tục kho ngoại quan, thời hạn hàng được lưu tại kho ngoại quan (12 tháng) được xác định từ ngày hàng nhập vào kho ngoại quan (cũ). Hàng quá hạn gửi kho ngoại quan có thể được gia hạn tối đa 12 tháng nếu có lý do chính đáng và phải được Cục trưởng Cục Hải quan quản lý kho ngoại quan đồng ý phê duyệt.
bởi : admin

Bình luận