Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

6. Thủ tục đối với chủ quản kho Ngoại quan

6. Thủ tục đối với chủ quản kho Ngoại quan

17
Thg6
2019

6. Thủ tục đối với chủ quản kho Ngoại quan

6. Thủ tục đối với chủ quản kho Ngoại quan
Khách hàng sẽ được chuyên viên phòng Kế hoạch thị trường tư vấn và giới thiệu về loại hình kho ngoại quan tại Cảng Sài Gòn. Khi đã quyết định chọn dịch vụ kho ngoại quan tại Cảng Sài Gòn quý Khách hàng sẽ cung cấp thông tin liên quan cho cảng như: tên tàu, loại hàng, số lượng, ngày đến, đại lý, và các thông tin liên quan khác… Căn cứ thông tin về lô hàng, Phòng Kế hoạch thị trường sẽ chào giá dịch vụ cho quý Khách hàng.
Tiếp theo, phòng Kế hoạch thị trường tiến hành thương thảo và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kho ngoại quan với Khách hàng. Chậm nhất 24 giờ trước khi tàu cập cảng hoặc khi hàng hóa đến cảng, Khách hàng cung cấp bộ chứng từ gốc của lô hàng cho bên Cảng Sài Gòn, bao gồm: vận đơn, lược khai hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng nhận xuất xứ, giấy ủy quyền nhận hàng (nếu chưa được ủy quyền trong hợp đồng thuê kho ngoại quan), lệnh giao hàng của hãng tàu…Trường hợp lệnh giao hàng: nếu là hàng container thì chủ hàng mang Bill gốc sang hãng tàu để đổi lệnh giao hàng, các trường hợp khác thì đổi lệnh tại đại lý tàu.
Căn cứ bộ chứng từ (nêu trên) kết hợp với các giấy tờ khác như: tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu, hợp đồng thuê kho ngoại quan, văn bản xin làm hàng ngoài giờ, đóng bao, chuyển cửa khẩu (nếu có), giấy giới thiệu…Cảng sẽ tiến hành thay mặt chủ hàng làm thủ tục khai hải quan với Hải quan khu vực để nhập hàng vào kho ngoại quan (Hải quan khu vực tại địa bàn lô hàng được lưu giữ).
Khách hàng sẽ cử đại diện và thuê giám định giám sát việc dỡ hàng trong quá trình nhập hàng từ tàu vào kho, đồng thời ký vào các biên bản thực nhập với Cảng.
Sau khi hoàn tất việc nhập hàng vào kho ngoại quan, Hải quan sẽ xác nhận vào tờ khai hải quan về số lượng và tình trạng hàng hóa, ký biên bản thực nhập. Các chứng từ này sẽ được Cảng gởi cho chủ hàng bản sao. Các số liệu và tình hình liên quan trong quá trình hàng hóa được lưu giữ tại kho bãi cảng sẽ được Cảng báo cáo định kỳ (hàng tháng) hoặc đột xuất (khi có biến động) đến cho Khách hàng.
bởi : admin

Bình luận