Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Đề xuất 1.400 tỷ đồng đầu tư nâng cấp luồng Cái Mép-Thị Vải

Đề xuất 1.400 tỷ đồng đầu tư nâng cấp luồng Cái Mép-Thị Vải

23
Thg6
2021

Đề xuất 1.400 tỷ đồng đầu tư nâng cấp luồng Cái Mép-Thị Vải

Theo Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cục Hàng hải Việt Nam đã trình Bộ GT-VT phê duyệt 18 dự án lĩnh vực hàng hải được ưu tiên nguồn vốn phát triển trong 5 năm tới (giai đoạn 2021-2025) với tổng mức đầu tư khoảng 57.000 tỷ đồng. 

Trong số 18 dự án đó, Cục Hàng hải Việt Nam đã đề xuất đầu tư nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải (1.400 tỷ đồng) để nâng cấp tuyến luồng Cái Mép-Thị Vải từ phao số 0 tới cảng Quốc tế Cái Mép. Theo đánh giá của Cục Hàng hải Việt Nam, việc nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải rất quan trọngg. Đây là tuyến thường đón những tàu cỡ lớn. Tuy nhiên, hiện đã bị bồi lắng nghiêm trọng từ -14m xuống còn -11m. Nếu dự án hoàn thành, tuyến luồng này sẽ có độ sâu -15,5m, cho phép các tàu sức chứa 14.000 TEUs hoạt động 2 chiều.

TRÀ NGÂN

 
bởi : admin

Bình luận