Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Cảng Hiệp Phước tiếp nhận tàu gỗ tại Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội

Cảng Hiệp Phước tiếp nhận tàu gỗ tại Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội

10
Thg6
2019

Cảng Hiệp Phước tiếp nhận tàu gỗ tại Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội

 Chuyến hàng này mở ra cơ hội cho Cảng Hiệp Phước tận dụng tốt hơn khu vực cầu cảng và hạ tầng tại khu vực này.

bởi : admin

Bình luận