Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố bến phao TL2, TL4 trên sông Ngã Bảy khu vực Thiềng Liềng

Công bố bến phao TL2, TL4 trên sông Ngã Bảy khu vực Thiềng Liềng