Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công tác kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy

Công tác kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy

10
Thg7
2019

Công tác kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy

Những ngày cuối tháng 6 năm 2019 vừa qua, Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Xí nghiệp Lai dắt tàu biển đã thành lập Đoàn kiểm tra An toàn lao động định kỳ gồm chuyên viên An toàn lao động, đại diện các ban: Kinh doanh Khai thác, Kỹ thuật Vật tư, Tổng hợp. Một trong những chuyên đề hoạt động

Một số hình ảnh tại hiện trường kiểm tra:Sau khi kiểm tra đoàn đã đánh giá cao khả năng bảo dưỡng và vận hành thiết bị phòng cháy chữa cháy của thuyền viên.


Đây là hoạt động định kỳ thường xuyên 3 tháng một lần của Xí nghiệp Lai dắt tàu biển nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng xử lý sự cố, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hơn nữa uy tín và thương hiệu của Xí Nghiệp cũng như của Công Ty Cổ Phần Cảng Sài Gòn.


Trần Sơn
(Ban KDKT – Xn LDTB)

bởi : admin

Bình luận