Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Đề xuất đầu tư hơn 1700 tỷ đồng bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải

Đề xuất đầu tư hơn 1700 tỷ đồng bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải

23
Thg6
2022

Đề xuất đầu tư hơn 1700 tỷ đồng bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải

Nhiều hạng mục duy tu, nạo vét tuyến luồng chuyển tiếp từ năm 2022 được đề xuất tăng thêm kinh phí do ảnh hưởng của giá nhiên liệu.
Cục Hàng hải Việt Nam vừa đề nghị Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 2023 với tổng mức kinh phí dự kiến hơn 1700 tỷ đồng.

Trong các dự án bảo trì kết cấu hạ tầng trong năm 2023, có 5 tuyến luồng được chuyển tiếp từ năm 2022 và có 3 tuyến luồng dự kiến thực hiện từ năm 2023.

Đề xuất đầu tư hơn 1700 tỷ đồng bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải

Có 5 tuyến luồng nằm trong dự án duy tu, nạo vét được chuyển tiếp từ năm 2022. ảnh minh họa

Loạt dự án xin tăng kinh phí

Cụ thể, 5 tuyến luồng được nạo vét, duy tu từ năm 2022 - 2023 gồm 2 tuyến luồng khu vực phía Bắc và 3 luồng khu vực phía Nam.

Tại Hải Phòng gồm đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm và đoạn Lạch Huyện. Khu vực phía Nam gồm 3 tuyến luồng là Soài Rạp (tổng mức đầu tư dự kiến 293 tỷ đồng), Sài Gòn - Vũng Tàu (tổng mức đầu tư dự kiến 125 tỷ đồng), luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn Sông Hậu (tổng mức đầu tư dự kiến 435 tỷ đồng)

Trong đó, các dự án đều đang được triển khai, lập hồ sơ thiết kế trong năm 2022 để giao cho nhà thầu thi công nạo vét.

Ngoài ra, các luồng đều được đề xuất bổ sung thêm kinh phí đầu tư. Đoạn Lạch Huyện đề xuất tăng thêm 61,2 tỷ đồng so với kinh phí được duyệt ban đầu là 296,1 tỷ đồng; Đoạn Soài Rạp đề xuất tăng thêm 130 tỷ đồng, Sài Gòn - Vũng Tàu tăng thêm 23 tỷ đồng, luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn Sông Hậu tăng thêm 153 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng so với kinh phí được giao được Quyền Cục trưởng Cụ Hàng hải VN Nguyễn Đình Việt lý giải là do điều chỉnh, cập nhật lại giá nhiên liệu so với thời điểm lập kế hoạch bảo trì.

Riêng đoạn kênh Hà Nam (Hải Phòng) không đề xuất tăng thêm kinh phí so với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 250,1 tỷ đồng vì lùi thời gian thực hiện khoán duy trì chuẩn tắc sang năm 2023.

Đề xuất đầu tư hơn 1700 tỷ đồng bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải

Năm 2023, Cục Hàng hải VN đề xuất duy tu thêm 3 tuyến luồng mới

Ngoài ra, Cục Hàng hải cũng đề xuất duy tu, nạo vét 3 tuyến luồng trong năm 2023. Cụ thể, khu vực phía Bắc có 2 tuyến luồng là Hải Phòng (đoạn kênh Cái Tráp) và Thuận An, khu vực phía Nam có luồng Rạch Giá.

Đồng thời, cũng có những tuyến luồng được đề xuất sẽ thực hiện trong 2 năm 2023 – 2024 gồm luồng Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện), Cửa Lò, Hòn Gai – Cái Lân, Đà Nẵng, Soài Rạp, Sài Gòn - Vũng Tàu và luồng cho tàu biển trọng tải lớn sông Hậu.

Đề xuất bảo trì hệ thống đê kè

Cùng đó, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Đình Việt đề xuất thêm kế hoạch bảo trì hệ thống đê kè bảo vệ luồng với tổng mức kinh phí dự kiến khoảng 45,2 tỷ đồng.

Trong đó, ưu tiên sửa chữa bảo trì hệ thống đê kè trên luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Sông Cấm, Bạch Đằng) và đoạn kênh Hà Nam, sửa chữa bảo trì tuyền kè bảo vệ bờ kênh Tắt trên tuyến luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Đề xuất đầu tư hơn 1700 tỷ đồng bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải

Ngoài việc duy tu các tuyến luồng, hệ thống đê kè bảo vệ luồng cũng cần được bảo trì. Ảnh minh họa

Hệ thống đê kè tại các khu vực này đều đã trải qua khoảng thời gian sử dụng nhiều năm, giờ đây có hiện tượng xói mòn, sạt lở và hưu hỏng.

Cũng tại Hải Phòng, Cục Hảng hải VN cho rằng, cần sửa chữa bảo trì hệ thống đê chắn sóng, đê chắn cát và lắp đặt tiêu báo hiệu trên đê chắn cát đoạn luồng Lạch Huyện.

Lý do bởi sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng, do ảnh hưởng của sóng, gió và do phương tiện thủy đâm va làm hư hỏng. Một số phương tiện đã đi cắt ngang thân đê, đã xảy ra va chạm với thân đê, nguy hiểm cho phương tiện và làm hư hỏng thân đê. Do đó, việc xây dựng thêm các đăng tiêu báo hiệu trên đê, đảm bảo khoảng cách cần thiết, giúp tàu thuyền nhận biết khi đi lại trong khu vực.

baogiaothong

 
bởi : admin

Bình luận