Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng hàng hải

Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng hàng hải

20
Thg5
2022

Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng hàng hải

Bốn dự án nâng cấp tuyến luồng hàng hải và 1 dự án tuyến đường sau cảng Lạch Huyện đang được gấp rút triển khai.
Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD) vừa báo cáo Bộ GTVT về tình hình triển khai các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 do Ban Quản lý dự án Hàng hải thực hiện.

Trong đó, có 4 dự án nạo vét các tuyến luồng và 1 dự án tuyến đường sau cảng Lạch Huyện. Cả 5 dự án đều đang triển khai lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự kiến trình Bộ TN&MT thẩm định, phê duyệt từ ngày 24/5 - 25/6/2022.

Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng hàng hải

Các dự án xây dựng, nâng cấp tuyến luồng hàng hải và tuyến đường sau cảng Lạch Huyện vẫn chưa hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng container Cái Mép đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1604/2021, với mức đầu tư sơ bộ 1.420 tỷ đồng.

Dự án cải tạo mở rộng luồng tàu từ phao số “0” đến cảng Phước An, đảm bảo phục vụ tàu từ 60.000DWT đến 160.000DWT.

Được biết, hiện Ban QLDA Hàng hải đã hoàn thành và trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS). Cục QLXD đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan đề nghị tham gia ý kiến và đang thực hiện thẩm định dự án.

Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng hàng hải

Cảng Cái Mép - Thị Vải

Ngoài ra, Ban đã có Tờ trình số 328 ngày 7/5/2022 đề nghị điều chỉnh chủ trương dự án. Trong đó, đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 1.420 tỷ đồng lên 1.489 tỷ đồng; đề xuất điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đoạn từ thượng lưu bến cảng CMIT đến thượng lưu bến cảng Tân cảng Cái Mép (TCIT và TCCT) (đoạn số 2) khu vực luồng phía trước thủy diện cảng TCIT và TCCT.

Trong đó, giữ nguyên hiện trạng biên phải luồng tàu, điều chỉnh bề rộng đoạn luồng chuyển tiếp từ 310m phía hạ lưu kết nối lên thượng lưu tại đỉnh cong với bề rộng 250m (theo hiện trạng), độ sâu -14,0 m (hải đồ) để hạn chế ảnh hưởng đến khu rừng ngập mặn Cần Giờ; Nghiên cứu xử lý khả năng gây mất an toàn tại vị trí điểm cong chữ S khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ.

Với Dự án cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào khu bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cục QLXD cho biết Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định với tổng mức đầu tư sơ bộ 538 tỷ đồng.

Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng hàng hải

Ban QLDA Hàng hải đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư luồng hàng hải vào bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn lên 771,9 tỷ đồng

Hiện tại, Ban QLDA Hàng hải đã hoàn thành, trình phê duyệt báo cáo FS đồng thời đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 771,9 tỷ đồng.

Tại Dự án đầu tư xây dựng luồng vào khu bến cảng Thọ Quang (Đà Nẵng) được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1613 ngày 1/9/2021 với mức đầu tư sơ bộ 87,7 tỷ đồng, tiến độ đến năm 2023, Ban QLDA Hàng hải cũng đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên 151 tỷ đồng.

Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng hàng hải

Tổng mức đầu tư đề xuất cho dự án xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, Đà Nẵng là 151 tỷ đồng

Hiện tại, công tác lập BCNCKT đã hoàn thành, trình phê duyệt dự án tại Tờ trình số 152 ngày 15/3/2022. Cục QLXD đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan đề nghị tham gia ý kiến và đồng thời thực hiện thẩm định dự án.

Tương tự, với dự án cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1501 ngày 13/8/2021, Ban QLDA Hàng hải đã có Tờ trình số 326 ngày 7/5/2022 đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án, trong đó đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 421,4 tỷ đồng lên 755 tỷ đồng.

Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng hàng hải

Tổng đầu tư đề xuất dự án cải tạo luồng Quy Nhơn là 755 tỷ đồng

Với dự án này, Ban chưa trình phê duyệt BCNCKT. Riêng báo cáo đánh giá tác động môi trường đang thực hiện, dự kiến trình Bộ TN&MT thẩm định, phê duyệt từ ngày 26/6-25/7/2022.

Chưa có báo cáo cam kết tiến độ dự án tuyến đường sau cảng Lạch Huyện

Đối với dự án tuyến đường sau cảng từ bến số 3 đến bến số 6 cảng Lạch Huyện, Bộ GTVT đã có Văn bản số 2034 ngày 3/3/2022, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo hướng nghiên cứu, triển khai các thủ tục đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu Ban QLDA Hàng hải phối hợp các doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Theo Văn bản số 2520 ngày 16/3/2022, Bộ GTVT đã yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và có cam kết về tiến độ thực hiện, làm cơ sở giao vốn năm 2022.

Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng hàng hải

Ban QLDA Hàng hải chưa có báo cáo chi tiết và cam kết tiến độ thực hiện dự án tuyến đường sau cảng Lạch Huyện

Cục QLXD cũng đã có văn bản đề nghị Ban QLDA Hàng hải thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GTVT, định kỳ 2 tuần/1lần có báo cáo gửi về Cục QLXD về khối lượng công việc đã thực hiện, kế hoạch triển khai các công việc trong thời gian tiếp theo, các khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị. Tuy nhiên đến nay, Ban chưa có báo cáo chi tiết và cam kết tiến độ thực hiện dự án.

Được biết, Cục QLXD đã tổ chức cuộc họp với Ban QLDA, Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra, đề nghị Ban QLDA Hàng hải có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 20/6.

Ngoài ra, Ban cần có văn bản cam kết tiến độ thực hiện các công việc của dự án gửi về Cục QLXD để theo dõi, đôn đốc. Trong quá trình thực hiện, Ban cần kịp thời báo cáo Bộ các nội dung vượt thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về tiến độ dự án.

baogiaothong

 
bởi : admin

Bình luận