Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Đổi mới phương án sữa chữa, khai thác hệ thống Phao Cảng Sài Gòn

Đổi mới phương án sữa chữa, khai thác hệ thống Phao Cảng Sài Gòn

30
Thg7
2020

Đổi mới phương án sữa chữa, khai thác hệ thống Phao Cảng Sài Gòn

Trung tâm DVHH Cảng Sài Gòn đã đổi mới việc quản lý, khai thác và sửa chữa các bến phao được Cảng Sài Gòn giao. Theo đó, Trung tâm đã trình cấp trên phê duyệt chủ trương sử dụng các phao mới chưa qua sử dụng từ các dự án đã ngừng triển khai để thay thế các phao hiện hữu bị hư hỏng xuống cấp. Các phao hư hỏng được kéo về bãi kiểm tra, sửa chữa đại tu để dự phòng thay thế tiếp tục.

Ưu điểm của phương án này là giúp rút ngắn thời gian sửa chữa nhằm kịp thời tiếp nhận lại tàu trong thời gian sớm nhất; đồng thời, có thời gian để kiểm tra, sửa chữa đại tu các phao cũ được kỹ càng hơn, nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và tuổi thọ các phao, tiết kiệm chi phí sửa chữa nhỏ, nhiều lần.

Bến phao B37 được thực hiện theo phương án trên, đã đưa vào khai thác.

Tin và ảnh của Trung tâm DVHH CSG.


 

 
bởi : admin

Bình luận