Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Infographic: Hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2030 có những gì?

Infographic: Hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2030 có những gì?

12
Thg10
2021

Infographic: Hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2030 có những gì?

Đến năm 2030, các cảng quốc tế có thể tiếp nhận tàu container đến 250 nghìn tấn; cảng/bến cảng có thể tiếp nhận các “siêu tàu” du lịch.
 
bởi : admin

Bình luận