Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

26
Thg3
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
VTT 08 77 NIL M4 VT   TAU
PEACE GRACE 129 PBON C/K10 VT   GMD
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12B VT 09:30 VOMA
HOANG TRIEU 69 97 NIL CT-02 VT 15:00 SEALINE
THAI HA 19 80 NIL CT-03 VT   TAU
TRUNG HIEU 666 80 CLIKER BP14(B45) VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
NEW HOPE 118 GO LONG HT: 11:30 K7/8,F   SGCL
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS HT: 06:00 K12B   VIMC
PHUONG NAM 46 80 CLIKER VT BP14(B45)   TAU
TÀU DỜI: 
QUANG MINH 29 95 PBON K6 K5 10:00 PGS
HAI DUONG 36 121 PBON K7/8 K6 10:30 SGCL
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

bởi : admin

Bình luận