Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

31
Thg3
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
NEW ENERGY 161 NIL K12A VT 07:00 SRM
GIA LINH 68 80 NIL K12 VT 09:00 GS
THANG LOI 126 80 NIL CT-02 VT   TAU
THAI HA 19 80 NIL CT-03 VT   TAU
HAI AN 18 80 CLINKER BP14(B45) VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
NINHCO 66 80 KIMKHI VT K3   TAU
BICH THANH 28 92 KIMKHI HT: 08:00 K12C   TAU
VIMC PIONEER 121 CONTS VT K12B   VIMC
QUANG HAI 01 80 NIL VT BP14(B45)   TAU
TÀU DỜI: 
QUANG MINH 18 91 NIL BOURBON BP13(B43) HT: 06:00 TAU
TRUONG HUNG 898 78 XI LO SR CT-03   TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

bởi : admin

Bình luận