Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

4
Thg5
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
HELENA 190 NIL K12C VT   SUNRISE
XUAN DAO 36 75 KIMKHI K12A VT   TAU
TRUONG NGUYEN 68 96 NIL K12 VT   TK
DONG BAC SUN 110 NIL K12 VT 06:00 GS
BIEN DONG TRADER 125 CONTS K12B VT 05:00 VIMC
A CHAU 16 80 NIL CT-02 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
PHUONG NAM 68 93 KIMKHI HT:02:00 K12 THAY CAU SDM
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS HT:09:00 K12B   VIMC
HARMONY SOURCE 175 KIMKHI+HC HT:16:00 T2   AGE
TÀU DỜI: 
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

bởi : admin

Bình luận