Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

5
Thg5
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
DUC VIET 568 79 SAT VUN K2 VT   TAU
TRUNG DUNG STAR 70 NIL K3 VT   TAU
NEW ENERGY 161 NIL K12C VT   SRM
HOA BINH 45 91 GẠO BAO BP13 VT 14:00 IDC.M
TUAN DUNG 25 80 NIL BP14 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
GIA LONG 333 79 DA VOI TUI VT:05:00 K5   TAU
NEWSUN BLUE 136 KIMKHI HT:03:30 K12A   KAC
BIEN DONG STAR 121 CONTS VT K12B   VIMC
CFC 01 80 KIMKHI VT:02:00 CT-02   TAU
TÀU DỜI: 
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

bởi : admin

Bình luận