Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

20
Thg9
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
SEA DRAGON 9999 92 NIL K5 VT   IDC.M
NEW HOPE. 118 NIL K8 VT   SGCL
TRUNG THANG 56 107 NIL K12A VT   SRM
TRUONG AN 05 106 NIL T2 VT   SDM
 TÀU ĐẾN: lưu trữ tế bào gốc lưu trữ máu cuống rốn máu cuống rốn
PABARI 187 KIMKHI HT:00:00 K12C   MACS
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? tế bào gốc máu cuống rốn
DAI HA 01 80 KIMKHI CG C/B6,8   SOTRAS
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

 

bởi : admin

Bình luận