Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

25
Thg9
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
TRUONG PHUC 89 79 NIL VT K7   TÀU
PHUONG DONG 10 75 NIL T2 VT   TÀU
 TÀU ĐẾN: lưu trữ tế bào gốc lưu trữ máu cuống rốn máu cuống rốn
MINH HANG 222 95 KIMKHI VT:02:00 K12A   TÀU
VIET THANG 126 79 NIL VT:08:00 CT-02   TÀU
             
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? tế bào gốc máu cuống rốn
BINH AN VALIANT 57 CAP DAU B.TT2 K10 08:00 TÀU
DAI HA 01 80 KIMKHI CG C/B6,8   SOTRAS

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE <="" div="">
bởi : admin

Bình luận