Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

30
Thg9
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
MADRID 179 KIMKHI K12 VT   SUNRISE
DUC PHUC 38 80 NIL CT-03 VT   TAU
ALICA 72 NIL B7 VT 16:30 SGS
LOWLANDS AMSTEL 200 KIMKHI TL4 VT   ATTA
 TÀU ĐẾN: lưu trữ tế bào gốc lưu trữ máu cuống rốn máu cuống rốn
VIET THUAN 56 106 KIMKHI HT:00:00 K12A   SUNSHINE
GIA LONG 333 79 KIMKHI VT:10:00 TT2   TAU
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? tế bào gốc máu cuống rốn
QUANG MINH 9 91 PBON NB K5   PGS

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

 

bởi : admin

Bình luận