Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

6
Thg10
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
JIN HAI PING 190 NIL K12C VT   AGE
NEW ENERGY 161 NIL K12A VT   SRM
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12 VT 00:30 VOMA
MINH KHANH 888 106 NIL TT2 VT   GS
VU GIA 668 80 KIMKHI CT-02 VT   TAU
 TÀU ĐẾN: lưu trữ tế bào gốc lưu trữ máu cuống rốn máu cuống rốn
AKSON SERIN 190 KIMKHI HT:11:00 K12B   FLC
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? Tế bào gốc là gì
BAO JIA 190 KIMKHI B6/8 LT   AGE

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

bởi : admin

Bình luận