Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

13
Thg10
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
PHUONG NAM 57 80 KIMKHI K9 VT   TAU
QUANG HAI 01 80 KIMKHI K12A VT   TAU
 TÀU ĐẾN: lưu trữ tế bào gốc lưu trữ máu cuống rốn máu cuống rốn
TS ECHO 182 KIMKHI VT K12   FLC
HAI DANG 168 92 NIL VT BP13   VINCO
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? Tế bào gốc là gì
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

bởi : admin

Bình luận