Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

16
Thg10
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
VIET THUAN 18 104 KIMKHI K2 VT   TAU
HUYEN TRANG 02 83 NIL K12A VT 06:00 SDM
 TÀU ĐẾN: lưu trữ tế bào gốc lưu trữ máu cuống rốn máu cuống rốn
TRUNG THANG 56 107 KIMKHI HT:08:00 K12A   SRM
MENOMONEE 190 NIL HT:16:00 B6/8   ATTA
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? tế bào gốc là gì
MOON BRIGHT 80 NIL DN K9 05:00 TAU
YEW CHOON 7 + YEW CHOON MARINE 12 31+85 THU TUC K12C B7   TREE.M
DIEM DIEN 29 79 KIMKHI DT9 C/TL2   TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

bởi : admin

Bình luận