Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

18
Thg10
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
DUC PHAT 69 92 KIMKHI+TINH BOT K5 VT   TAU
TS ECHO 182 KIMKHI K12 VT   FLC
 TÀU ĐẾN: lưu trữ tế bào gốc tế bào gốc trẻ sơ sinh chi phí lưu trữ máu cuống rốn
HOUEI CRYSTAL 116 PBON VT K7   VOSA
MANH THANG 68 79 KIMKHI VT:01:00 K12A   TAU
VIMC PIONEER 121 CONTS HT:11:00 K12B   VIMC
TRUNG THANG 66 110 KIMKHI HT:09:00 T2   SRM
A CHAU 16 80 KIMKHI VT C/B6,8   TAU
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? Lấy máu cuống rốn có đau không?
HUNG KHANH 123 80 NIL C/TL4 CG   TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608
bởi : admin

Bình luận