Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Kế hoạch điều động tàu

Kế hoạch điều động tàu

19
Thg10
2021

Kế hoạch điều động tàu

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
TS ECHO 182 KIMKHI K12 VT   FLC
BIENDONG NAVIGATOR 150 CONTS K12B VT 17:00 VIMC
TRUNG THANG 66 110 NIL T2 VT 04:30 SRM
HUNG KHANH 123 80 NIL C/TL2 VT   TAU
A CHAU 16 80 NIL C/B6,8 VT   TAU
 TÀU ĐẾN: lưu trữ tế bào gốc tế bào gốc trẻ sơ sinh chi phí lưu trữ máu cuống rốn
BIENDONG NAVIGATOR 150 CONTS VT K12B C/C:03:00 VIMC
HOA BINH 27 75 NIL VT BP14   SOTRAS
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? Lấy máu cuống rốn có đau không?
HUNG KHANH 123 80 KIMKHI C/TL4 C/TL2   TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608
bởi : admin

Bình luận