Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Kế hoạch điều động tàu

Kế hoạch điều động tàu

22
Thg10
2021

Kế hoạch điều động tàu

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
MANH THANG 68 79 SAT VUN K9 VT   TAU
A CHAU 16 80 NIL C/B6,8 VT   TAU
 TÀU ĐẾN: lấy máu cuống rốn có tác dụng gì tế bào gốc trẻ sơ sinh giá lưu trữ máu cuống rốn
NEW ENERGY 161 KIMKHI HT:23:00 K12   SRM
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS HT:22:00 K12B   VOMA
HAI THANG 18 92 KIMKHI VT C/B6,8   TAU
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? Lấy máu cuống rốn có đau không?
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608
bởi : admin

Bình luận