Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

16
Thg11
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12A VT 16:30 VOMA
UNIVERSE KAISA 169 NIL K12 VT   SUNRISE
VIMC PIONEER 121 CONTS K12B VT 11:00 VIMC
MINH HUE 69 97 COC BT CT-02 VT   PM
HIEN ANH 777 80 NIL C/TL2 VT   TAU
 TÀU ĐẾN: lấy máu cuống rốn có tác dụng gì Máu cuống rốn trẻ sơ sinh giá lưu trữ máu cuống rốn
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS VT K12A C/C:04:00 VOMA
VIMC PIONEER 121 CONTS VT K12B C/C:00:30 VIMC
TU CUONG 68 104 KIMKHI HT:19:00 TT2   TAU
TÀU DỜI:  Máu cuống rốn chữa trị được bệnh gì? Lấy máu cuống rốn có đau không? tế bào gốc máu cuống rốn
NAM PHAT QUEEN 80 KIMKHI CG T2   GS
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608
bởi : admin

Bình luận