Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

1
Thg3
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
VIET ANH 01 92 NIL K12C VT   GS
VICTORIA 08 92 NIL T2 VT   GS
EPIC 09 103 THAN XA C/B6,8 VT   VTB.DH
VINACOMIN HA LONG 117 THAN XA C/B6,8 VT   VTB.DH
 TÀU ĐẾN:
OCEAN 39 107 PBON VT K2 C/C: 02:30 IDC.M
VIET ANH 01 92 KIM KHI VT K12C C/C: 02:30 GS
VICTORIA 08 92 KIM KHI VT T2 C/C: 02:00 GS
BIEN DONG TRADER 125 CONTS HT: 10:00 K12   VIMC
VIET THUAN 26 65 TRO BAY VT C/CT-03   TAU
             
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
ELISA 57 TAU KHACH M1 12:30 TAU
ELISA 57 TAU KHACH M1 06:00 TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

bởi : admin

Bình luận