Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

2
Thg3
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
SON LOC 09 80 NIL K3 VT   TAU
HAI PHUONG 619 92 NIL K6 VT   PACIFIC
VIET ANH 01 92 NIL K12C VT   GS
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS K12 VT 20:00 VIMC
BIEN DONG TRADER 125 CONTS K12B VT 08:00 VIMC
VICTORIA 08 92 NIL T2 VT 08:30 GS
TT STAR 122 KHOAI MI LAT CT-02 VT   OCEANIC
XIN HAI HE 100 KHOAI MI LAT CT-03 VT   HS
EPIC 09 103 THAN XA C/B6,8 VT   VTB.DH
 TÀU ĐẾN:
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS HT: 02:30 K12   VIMC
             
TÀU DỜI: 
VIET THUAN 26 65 TRO BAY C/CT-03 CT-03   TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

bởi : admin

Bình luận